• White Facebook Icon
 • White Pinterest Icon
 • White Instagram Icon
0

© 2019 EMIL YANOS

work

ceramic sculpture

 

b o t t l e
c o l u m n
c o l u m n - b
c y l i n d e r
m u s h r o o m
o c t o p u s
o r b e d
o v a l
p e a n u t
p o d
Show More

installations

 

c o l u m n
sculpture collection
t i d e p o o l
ruth bancroft garden
m u s h r o o m
"sleeping giant" in
ruth bancroft garden
t i d e p o o l s
ruth bancroft garden
t r a y
winery meeting room
e n t r y - a c c e n t
resident front entry
e n t r y - a c c e n t
front entry detail
c o t t a g e - d e c k
cottage front deck & entry
c o t t a g e - d e c k
cottage deck detail
pig
pig in garden
p o t
in garden with rosemany
o v a l s t a r
treatment room 1
o v a l s t a r
treatment room 1 detail
m a s s a g e
treatment room 2
t r e a t m e n t
treatment room 3
s p i n
living room 1
s t a c k e d
living room 2
t r a y
living room coffee table
b i r d  b a t h
in the garden
p l a n t e r
filled with succulents
Show More
t i d e p o o l s

ruth bancroft garden